Duurzaam

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken worden ontwikkeld en gebruikt met respect voor mens en milieu. 

Het gaat bij duurzaam bouwen dan niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar ook om:

•  gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;

•  een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;

•  prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;

•  duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling);

•  verantwoord watergebruik;

•  voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Wij maken kozijnen, ramen en deuren van hout en zijn er trots op dat wij naast het feit dat hout naar onze mening een prachtige toegevoegde waarde is voor woningen qua uitstraling, tevens in de gelegenheid zijn een bijdrage te kunnen leveren aan duurzame woningbouw.